Thông tin tuyển dụng

Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Lãnh đạo quản lý thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm 2020

Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Lãnh đạo quản lý các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm 2020

Click chuột để xem chi tiết nội dung hoặc tải về máy