Thông tin tuyển dụng

Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm 2022 (Đợt 2)

Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm 2022 (Đợt 2)