Thông tin tuyển dụng

Thông báo thời gia bốc thăm bài dạy thực hành đối với thí sinh xét tuyển viên chức năm học 2021 - 2022

Thông báo thời gia bốc thăm bài dạy thực hành đối với thí sinh xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2021 - 2022