Thông tin tuyển dụng

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự lễ khai mạc và tham dự thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện Xuyên Mộc Năm 2017

Bấm để xem và tải Thông báo về máy