Thông tin tuyển dụng

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phần thi viết Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan đơn vị trực thuộc UBND huyện nằm 2022 (Đợt 2)

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phần thi viết Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện nằm 2022 (Đợt 2)