Thông tin tuyển dụng

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 và nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc năm 2022

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 và nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc năm 2022