Thông tin tuyển dụng

Thông báo triệu tập thí sinh thực hành xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2021 - 2022

Thông báo triệu tập thí sinh thực hành xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2021 - 2022