Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2020 – 2021 (đợt 2)

Click chuột để xem chi tiết nội dung hoặc tải về máy

Tải đơn đăng ký dự tuyển