Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2020 - 2021

Click chuột để xem chi tiết nội dung hoặc tải về máy

Tải Phiếu đăng ký dự tuyển