Thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc công nhận kết quả thi tuyển viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm 2017

Click vào đây để xem đầy đủ nội dung và tải về máy