Thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Xuyên Mộc năm 2022

Thông báo về việc hoàn thiện hồi sơ trúng tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Xuyên Mộc năm 2022