Thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã, thị trấn năm 2017

Click vào đây để xem đầy đủ nội dung và tải về máy

Tải mẫu đơn phúc khảo