Thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc tuyển dụng công chức UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc năm 2022

Thông báo về việc tuyển dụng công chức UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc năm 2022