Thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách xã Bình Châu 2017

Tải file về máy