Thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2021 - 2022

Nhấp chuột để xem chi tiết nội dung hoặc tải về máy

Phiếu đăng ký dự tuyển