Thông tin tuyển dụng

Về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2018-2019

Click chuột để xem đầy đủ nội dung và tải nội dung về máy