Thông tin tuyên truyền

Kế hoạch triển khai thực hiện “Mô hình phát tờ rơi tuyên truyền bộ thủ tục hành chính” và tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Kế hoạch triển khai thực hiện "Mô hình phát tờ rơi tuyên truyền bộ thủ tục hành chính" và tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc năm 2020.

Click chuột để xem chi tiết nội dung hoặc tải về máy