Thông tin tuyên truyền

NHÓM CÁC HÀNH VI VI PHẠM TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ MỨC XỬ PHẠT

NHÓM CÁC HÀNH VI VI PHẠM TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ MỨC XỬ PHẠT

Nội dung hành vi vi phạm

Quy định

Mức phạt

Nhóm các hành vi ra đường khi không thực sự cần thiết – Không đeo khẩu trang – Không giữ khoảng cách trong công tác phòng chống dịch, bệnh COVID-19

Điểm a Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

 

Hành vi vứt khẩu trang, các chất, vật dụng đã sử dụng không đúng nơi quy định có khả năng làm lây lan dịch bệnh Covid-19

Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng

Hành vi không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh Covid-19

Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

 

Hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng của bản thân hoặc của người khác mắc dịch bệnh Covid-19

Điểm a Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

(Trường hợp làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người khác có thể bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015)

Hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cuỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thầm quyền đối với người mắc bệnh Covid-19

Điểm b, Khoản 2, và Khoản 3 Điều 11 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng

(Trường hợp làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người khác có thể bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015)

Hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh Covid-19

Điểm a, khoản 3, Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

 

Hành vi không tố chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

Khoản 1 Điều 5 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với cá nhân; từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với tổ chức

Hành vi đưa tin không chính xác về tình hình dịch bệnh Covid-19 sau khi công bố dịch hoặc công bố hết dịch theo nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế cung cấp

Điểm a Khoản 3 và Điểm a Khoản 4 Điều 5 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân; từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức

Hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19:

Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức

Hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức

(Trường hợp đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015)

Hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Điểm c Khoản 3 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức

Hành vi không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khấn cấp dịch bệnh Covid-19

Điểm b,  khoản 5 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với cá nhân,  từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với tổ chức

Hành vi không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật hoặc niêm yết giá không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng

Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 12 Nghị định 109/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 49/2016/NĐ-CP).

 

Phạt tiền từ  5 trăm ngàn đồng đến 1 triệu đồng; trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân, đối với tổ chức vi phạm bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân

Hành vi bán cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tổ chức, cá nhân định giá không thuộc Danh mục bình ốn giá, hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện

Khoản 3 và 7 Điều 12 Nghị định 109/2013/NĐ-CP

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức

Hành vi giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người nước ngoài vào Việt Nam, ở lại Việt Nam hoặc qua lại biên giới quốc gia trái phép

Điểm a, Khoản 5 và Khoản 9 Điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ-CP

Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với cá nhân, từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với tổ chức

(Hành vi liên quan đến quy định về xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép có thể bị xử lý theo Điều 347 và 348 Bộ luật Hình sự 2015)

 

Hành vi cản trở, chống lại người thi hành công vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Khoản 2 Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP

Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức

(Hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thể bị xử lý theo Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015)

Phòng Tư pháp huyện Xuyên Mộc