Thông tin tuyên truyền

Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về pháo

Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về pháo

 

Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định số 167/2021/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội,phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình; theo đó, các hành vi vi phạm về pháo bị xử phạt vi phạm hành chính lên tới 40 triệu đồng, cụ thể như sau:

 Hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo được quy định tại Điều 11, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP như sau:

 - Tại khoản 1 quy định: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi: Lưu hành các loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng;       

- Tại khoản 2 quy định: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và tịch thu tang vật, phương tiện đối với một trong những hành vi như:
     + Chiếm đoạt, trao đổi, mua, bán, cho, tặng, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, nhận cầm cố, các loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về pháo;

 + Che giấu, giúp người khác hoặc không tố giác hành vi chế tạo, sản xuất, mang, mua, bán, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc hủy hoại pháo;

 +  Mất giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về pháo;

+ Không báo cáo, báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin báo cáo về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về pháo;

  + Giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

  + Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về pháo.

  - Tại khoản 3 quy định: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với những hành vi như:

  + Trao đổi, cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo hoa nổ, pháo hoa nhập lậu hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép;

 + Sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép.

 - Tại khoản 4 quy định: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với các hành vi: Vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thuốc pháo hoặc nguyên liệu, phụ kiện để sản xuất pháo;

 - Tại khoản 5 quy định: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi: Mang trái phép pháo vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc mang vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ.

 Để vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 an toàn, mọi người cần phải thực hiện nghiêm túc Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và tích cực tham gia tố giác, thông báo với cơ quan chức năng về các hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ; pháo hoa nổ, thuốc pháo./.

Phòng Tư pháp huyện Xuyên Mộc