Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình Thi đua - Khen thưởng
2 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp Thủy Lợi
3 Khoán công việc và dịch vụ Lâm Nghiệp
4 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với cộng đồng dân cư thôn Lâm Nghiệp
5 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân Lâm Nghiệp
6 Thủ tục chi trả tiền bồi thường Bồi thường nhà nước
7 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Quản lý công sản
8 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Quản lý công sản
9 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Quản lý công sản
10 Quyết định điều chuyển tài sản công Quản lý công sản
11 Quyết định bán tài sản công Quản lý công sản
12 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quản lý công sản
13 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Quản lý công sản
14 Quyết định thanh lý tài sản công Quản lý công sản
15 Quyết định tiêu hủy tài sản công Quản lý công sản
16 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại Quản lý công sản
17 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Quản lý công sản
18 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quản lý công sản
19 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục và đào tạo
20 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục và đào tạo
Hiển thị 1 - 20 of 483 kết quả.
của 25