Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao (cấp xã)
2 Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa Trồng trọt (cấp xã)
3 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Lâm nghiệp (cấp xã)
4 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên Lâm nghiệp (cấp xã)
5 Đăng ký khai thác tận dụng gỗ rừng trồng bằng vốn tự đầu tư, khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Lâm nghiệp (cấp xã)
6 Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản Nông nghiệp & phát triển nông thôn (cấp xã)
7 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (cấp xã)
8 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (cấp xã)
9 Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Giảm nghèo (cấp xã)
10 Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Giảm nghèo (cấp xã)
11 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ Xã hội (cấp xã)
12 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi An Toàn Thực Phẩm & Dinh Dưỡng (cấp tỉnh)
13 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi An Toàn Thực Phẩm & Dinh Dưỡng (cấp tỉnh)
14 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi An Toàn Thực Phẩm & Dinh Dưỡng (cấp tỉnh)
15 Đăng ký Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
16 Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
17 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
18 Đăng ký khi Hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
19 Đăng ký khi Hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
20 Đăng ký khi Hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
Hiển thị 1 - 20 of 452 kết quả.
của 23