Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
321 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại xã, thị trấn Đất đai (cấp Xã)
322 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại xã, thị trấn Đất đai (cấp Xã)
323 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại xã, thị trấn Đất đai (cấp Xã)
324 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện). Hòa giải ở cơ sở
325 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện). Phổ biến, giáo dục pháp luật
326 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) Phổ biến, giáo dục pháp luật
327 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã Xây dựng (cấp xã)
328 Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND xã. Xây dựng (cấp xã)
329 Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã. Xây dựng (cấp xã)
330 Tiếp nhận hộ di dân Nông, Lâm nghiệp & PTNT
331 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông, Lâm nghiệp & PTNT
332 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông, Lâm nghiệp & PTNT
333 Thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục và đào tạo
334 Thành lập trường Tiểu học tư thục Giáo dục và đào tạo
335 Thành lập trường Mầm non tư thục Giáo dục và đào tạo
336 Giải thể trường trung học cơ sở tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường) Giáo dục và đào tạo
337 Giải thể trường Tiểu học tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường) Giáo dục và đào tạo
338 Giải thể trường Mầm non tư thục ( theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường). Giáo dục và đào tạo
339 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục và đào tạo
340 Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học tư thục Giáo dục và đào tạo
Hiển thị 321 - 340 of 362 kết quả.
của 19