Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
321 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
322 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
323 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
324 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
325 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
326 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
327 Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước (cấp xã)
328 Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai (cấp Xã)
329 Giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai (cấp Xã)
330 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai (cấp Xã)
331 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa 2 hộ gia đình, cá nhân Đất đai (cấp Xã)
332 Cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai (cấp Xã)
333 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại xã, thị trấn Đất đai (cấp Xã)
334 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại xã, thị trấn Đất đai (cấp Xã)
335 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại xã, thị trấn Đất đai (cấp Xã)
336 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại xã, thị trấn Đất đai (cấp Xã)
337 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện). Hòa giải ở cơ sở
338 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện). Phổ biến, giáo dục pháp luật
339 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) Phổ biến, giáo dục pháp luật
340 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã Xây dựng (cấp xã)
Hiển thị 321 - 340 of 375 kết quả.
của 19