Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục đào tạo (cấp xã)
22 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục đào tạo (cấp xã)
23 Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp (cấp tỉnh)
24 Thủ tục thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp (cấp tỉnh)
25 Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp (cấp tỉnh)
26 Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp (cấp tỉnh)
27 Thủ tục chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn Giáo dục nghề nghiệp (cấp tỉnh)
28 Thủ tục đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp (cấp tỉnh)
29 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp (cấp tỉnh)
30 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp (cấp tỉnh)
31 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc (cấp xã)
32 Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật (cấp xã)
33 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết Môi trường (cấp Xã)
34 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Môi trường (cấp Xã)
35 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Hòa giải ở cơ sở (cấp xã)
36 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Hòa giải ở cơ sở (cấp xã)
37 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Hòa giải ở cơ sở (cấp xã)
38 Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã) Hòa giải ở cơ sở (cấp xã)
39 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) Phổ biến, giáo dục pháp luật (cấp xã)
40 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) Phổ biến, giáo dục pháp luật (cấp xã)
Hiển thị 21 - 40 of 354 kết quả.
của 18