Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá Đấu Thầu
22 Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Đấu Thầu
23 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Đấu Thầu
24 Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn Đấu Thầu
25 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu Đấu Thầu
26 Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC Đấu Thầu
27 Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC Đấu Thầu
28 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Đấu Thầu
29 Làm rõ hồ sơ dự thầu Đấu Thầu
30 Mở thầu Đấu Thầu
31 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn Đấu Thầu
32 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu Đấu Thầu
33 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Đấu Thầu
34 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do cấp không đúng thẩm quyền Khám, Chữa bệnh (cấp tỉnh)
35 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, Chữa bệnh (cấp tỉnh)
36 Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, Chữa bệnh (cấp tỉnh)
37 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, Chữa bệnh (cấp tỉnh)
38 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, Chữa bệnh (cấp tỉnh)
39 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, Chữa bệnh (cấp tỉnh)
40 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, Chữa bệnh (cấp tỉnh)
Hiển thị 21 - 40 of 407 kết quả.
của 21