Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Cấp huyện_Văn hóa cơ sở
22 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Cấp xã_Dân số
23 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Cấp xã_Nông nghiệp & phát triển nông thôn
24 Thông báo tổ chức lễ hội Cấp xã_Lễ hội
25 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Cấp xã_Thủy lợi
26 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Cấp xã_Thủy lợi
27 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Cấp xã_Thủy lợi
28 Thủ tục thực hiện việc giải trình Cấp xã_Phòng chống tham nhũng
29 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Cấp xã_Phòng chống tham nhũng
30 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Cấp xã_Phòng chống tham nhũng
31 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Cấp xã_Phòng chống tham nhũng
32 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Cấp xã_Phòng chống tham nhũng
33 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Cấp xã_Giải quyết khiếu nại, tố cáo
34 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Cấp xã_Tiếp công dân, giải quyết khiều nại tố cáo
35 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Cấp xã_Khiếu nại, tồ cáo
36 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Cấp xã_Khiếu nại, tồ cáo
37 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Cấp xã_Văn hóa
38 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hoá hàng năm Cấp xã_Văn hóa
39 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Cấp xã_Phòng, chống tệ nạn xã hội
40 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Cấp xã_Phòng, chống tệ nạn xã hội
Hiển thị 21 - 40 of 494 kết quả.
của 25