Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã) Hòa giải ở cơ sở (cấp xã)
22 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) Phổ biến, giáo dục pháp luật (cấp xã)
23 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) Phổ biến, giáo dục pháp luật (cấp xã)
24 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế Nuôi con nuôi (cấp xã)
25 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi (cấp xã)
26 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi (cấp xã)
27 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Thư viện (cấp xã)
28 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao (cấp xã)
29 Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” Văn hóa cơ sở (cấp xã)
30 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn) Thủy lợi (cấp xã)
31 Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn) Thủy lợi (cấp xã)
32 Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn); trừ các trường hợp sau: a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi Thủy lợi (cấp xã)
33 Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn) Thủy lợi (cấp xã)
34 Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với các công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn) Thủy lợi (cấp xã)
35 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8 và 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 (Đối với công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn) Thủy lợi (cấp xã)
36 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ An toàn thực phẩm
37 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ An toàn thực phẩm
38 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch (cấp xã)
39 Thủ tục đăng ký lại khai tử Hộ tịch (cấp xã)
40 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch (cấp xã)
Hiển thị 21 - 40 of 375 kết quả.
của 19