Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
461 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Cấp tỉnh_Xuất bản, In và phát hành
462 Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Cấp tỉnh_Xuất bản, In và phát hành
463 Thủ tục phát hành thông cáo báo chí Cấp tỉnh_Báo chí
464 Thủ tục Cho phép họp báo (nước ngoài) Cấp tỉnh_Báo chí
465 Thủ tục cho phép họp báo (trong nước) Cấp tỉnh_Báo chí
466 Thủ tục cho phép đăng tin, bài phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài) Cấp tỉnh_Báo chí
467 Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) Cấp tỉnh_Báo chí
468 Thủ tục cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Cấp tỉnh_Báo chí
469 Thủ tục trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Cấp tỉnh_Báo chí
470 Thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Cấp huyện_Xuất bản
471 Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Cấp huyện_Xuất bản
472 Thủ tục chi trả tiền bồi thường_Cấp xã Cấp xã_Bồi thường nhà nước
473 Thủ tục trả lại tài sản_Cấp xã Cấp xã_Bồi thường nhà nước
474 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp huyện_Gia đình
475 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp huyện_Gia đình
476 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp huyện_Gia đình
477 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp huyện_Gia đình
478 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp huyện_Gia đình
479 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp huyện_Gia đình
480 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Cấp huyện_Thư viện
Hiển thị 461 - 480 of 497 kết quả.
của 25