Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
481 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp huyện_Hộ tịch
482 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp huyện_Hộ tịch
483 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Cấp huyện_Hộ tịch
484 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp huyện_Hộ tịch
485 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp huyện_Hộ tịch
486 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Cấp huyện_Hộ tịch
487 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp huyện_Hộ tịch
488 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp huyện_Hộ tịch
489 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp huyện_Hộ tịch
490 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp huyện_Hộ tịch
491 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp huyện_Hộ tịch
492 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp huyện_Hộ tịch
493 Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất Cấp xã_Tài nguyên nước
494 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Cấp huyện_Hòa giải ở cơ sở
Hiển thị 481 - 494 of 494 kết quả.
của 25