Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
41 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Cấp xã_Phòng chống tham nhũng
42 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Cấp xã_Phòng chống tham nhũng
43 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Cấp xã_Phòng chống tham nhũng
44 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Cấp xã_Giải quyết khiếu nại, tố cáo
45 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Cấp xã_Tiếp công dân, giải quyết khiều nại tố cáo
46 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Cấp xã_Khiếu nại, tồ cáo
47 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Cấp xã_Khiếu nại, tồ cáo
48 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em Cấp xã_Bảo trợ Xã hội
49 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Cấp xã_Bảo trợ Xã hội
50 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Cấp xã_Bảo trợ Xã hội
51 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Cấp xã_Bảo trợ Xã hội
52 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Cấp xã_Bảo trợ Xã hội
53 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Cấp xã_Bảo trợ Xã hội
54 Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công Cấp xã_Người có công
55 Xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Cấp xã_Người có công
56 Xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Cấp xã_Người có công
57 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Cấp xã_Người có công
58 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp xã_Người có công
59 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp xã_Thi đua khen thưởng
60 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Cấp xã_Thi đua khen thưởng
Hiển thị 41 - 60 of 489 kết quả.
của 25