Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
vbpq-search-results
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
22 Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
23 Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
24 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
25 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
26 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
27 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
28 Chuyển đổi cơ sở giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở giáo dục Mầm non công lập Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
29 Chuyển đổi cơ sở giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở giáo dục Mầm non dân lập Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
30 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
31 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
32 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
33 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
34 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
35 Thủ tục hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
36 Thủ tục hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
Hiển thị 21 - 36 of 36 kết quả.
của 2