Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
vbpq-search-results
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Cấp xã_Dân số
22 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Cấp xã_Nông nghiệp & phát triển nông thôn
23 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Cấp xã_Văn hóa cơ sở
24 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Cấp xã_Thủy lợi
25 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Cấp xã_Thủy lợi
26 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Cấp xã_Thủy lợi
27 Thủ tục thực hiện việc giải trình Cấp xã_Phòng chống tham nhũng
28 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Cấp xã_Phòng chống tham nhũng
29 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Cấp xã_Phòng chống tham nhũng
30 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Cấp xã_Phòng chống tham nhũng
31 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Cấp xã_Phòng chống tham nhũng
32 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Cấp xã_Giải quyết khiếu nại, tố cáo
33 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Cấp xã_Tiếp công dân, giải quyết khiều nại tố cáo
34 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Cấp xã_Khiếu nại, tồ cáo
35 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Cấp xã_Khiếu nại, tồ cáo
36 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em Cấp xã_Bảo trợ Xã hội
37 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Cấp xã_Bảo trợ Xã hội
38 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Cấp xã_Bảo trợ Xã hội
39 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Cấp xã_Bảo trợ Xã hội
40 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Cấp xã_Bảo trợ Xã hội
Hiển thị 21 - 40 of 131 kết quả.
của 7