Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc (cấp xã)
2 Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật (cấp xã)
3 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết Môi trường (cấp Xã)
4 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Môi trường (cấp Xã)
5 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Hòa giải ở cơ sở (cấp xã)
6 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Hòa giải ở cơ sở (cấp xã)
7 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Hòa giải ở cơ sở (cấp xã)
8 Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã) Hòa giải ở cơ sở (cấp xã)
9 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) Phổ biến, giáo dục pháp luật (cấp xã)
10 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) Phổ biến, giáo dục pháp luật (cấp xã)
11 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế Nuôi con nuôi (cấp xã)
12 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi (cấp xã)
13 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi (cấp xã)
14 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Thư viện (cấp xã)
15 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao (cấp xã)
16 Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” Văn hóa cơ sở (cấp xã)
17 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn) Thủy lợi (cấp xã)
18 Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn) Thủy lợi (cấp xã)
19 Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn); trừ các trường hợp sau: a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi Thủy lợi (cấp xã)
20 Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn) Thủy lợi (cấp xã)
Hiển thị 1 - 20 of 362 kết quả.
của 19