Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Cấp huyện_Quản lý công sản
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Cấp huyện_Quản lý công sản
2 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Cấp huyện_Quản lý công sản
3 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Cấp huyện_Quản lý công sản
4 Quyết định điều chuyển tài sản công Cấp huyện_Quản lý công sản
5 Quyết định bán tài sản công Cấp huyện_Quản lý công sản
6 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Cấp huyện_Quản lý công sản
7 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Cấp huyện_Quản lý công sản
8 Quyết định thanh lý tài sản công Cấp huyện_Quản lý công sản
9 Quyết định tiêu hủy tài sản công Cấp huyện_Quản lý công sản
10 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại Cấp huyện_Quản lý công sản
11 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Cấp huyện_Quản lý công sản
12 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Cấp huyện_Quản lý công sản
13 Mua hóa đơn lẻ Cấp huyện_Quản lý công sản
14 Mua quyển hóa đơn Cấp huyện_Quản lý công sản
Hiển thị 14 kết quả
của 1