Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Cấp huyện_Hộ tịch
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp huyện_Hộ tịch
2 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Cấp huyện_Hộ tịch
3 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp huyện_Hộ tịch
4 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp huyện_Hộ tịch
5 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp huyện_Hộ tịch
6 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp huyện_Hộ tịch
7 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Cấp huyện_Hộ tịch
8 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp huyện_Hộ tịch
9 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp huyện_Hộ tịch
10 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Cấp huyện_Hộ tịch
11 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp huyện_Hộ tịch
12 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp huyện_Hộ tịch
13 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp huyện_Hộ tịch
14 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp huyện_Hộ tịch
15 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp huyện_Hộ tịch
16 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp huyện_Hộ tịch
Hiển thị 16 kết quả
của 1