Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Cấp huyện_Bồi thường nhà nước
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Cấp huyện_Bồi thường nhà nước
2 Thủ tục chi trả tiền bồi thường Cấp huyện_Bồi thường nhà nước
3 Thủ tục trả lại tài sản Cấp huyện_Bồi thường nhà nước
4 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Cấp huyện_Bồi thường nhà nước
5 Thủ tục phục hồi danh dự Cấp huyện_Bồi thường nhà nước
Hiển thị 5 kết quả
của 1