Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Cấp huyện_Văn hóa cơ sở
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Cấp huyện_Văn hóa cơ sở
2 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Cấp huyện_Văn hóa cơ sở
3 Thông báo tổ chức lễ hội Cấp huyện_Văn hóa cơ sở
4 Đăng ký tổ chức lễ hội Cấp huyện_Văn hóa cơ sở
5 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Cấp huyện_Văn hóa cơ sở
6 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Cấp huyện_Văn hóa cơ sở
7 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Cấp huyện_Văn hóa cơ sở
8 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Cấp huyện_Văn hóa cơ sở
9 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Cấp huyện_Văn hóa cơ sở
10 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Cấp huyện_Văn hóa cơ sở
11 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Cấp huyện_Văn hóa cơ sở
Hiển thị 11 kết quả
của 1