Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non Giáo dục và đào tạo
2 Thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục và đào tạo
3 Thành lập trường Tiểu học tư thục Giáo dục và đào tạo
4 Thành lập trường Mầm non tư thục Giáo dục và đào tạo
5 Giải thể trường trung học cơ sở tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường) Giáo dục và đào tạo
6 Giải thể trường Tiểu học tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường) Giáo dục và đào tạo
7 Giải thể trường Mầm non tư thục ( theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường). Giáo dục và đào tạo
8 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục và đào tạo
9 Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học tư thục Giáo dục và đào tạo
10 Sáp nhập, chia tách trường Mầm non Giáo dục và đào tạo
11 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Giáo dục và đào tạo
12 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở Giáo dục và đào tạo
13 Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở Giáo dục và đào tạo
14 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở Giáo dục và đào tạo
15 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở Giáo dục và đào tạo
16 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học Giáo dục và đào tạo
17 Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông - đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục và đào tạo
18 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc Trung học cơ sở Giáo dục và đào tạo
19 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Giáo dục và đào tạo
Hiển thị 19 kết quả
của 1