Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
2 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
3 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
4 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
5 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
6 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
7 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
8 Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
9 Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
10 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
11 Thủ tục chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
12 Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
13 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
14 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
15 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
16 Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
17 Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
18 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
19 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
20 Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp huyện_Giáo dục và đào tạo
Hiển thị 1 - 20 of 36 kết quả.
của 2