Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Đăng ký Hợp tác xã Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
2 Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh Hợp tác xã Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
3 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của Hợp tác xã Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
4 Đăng ký khi Hợp tác xã chia Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
5 Đăng ký khi Hợp tác xã tách Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
6 Đăng ký khi Hợp tác xã hợp nhất Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
7 Đăng ký khi Hợp tác xã sáp nhập Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi bị mất) Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
9 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (Đối với trường hợp Hợp tác xã giải thể tự nguyện) Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
10 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Hợp tác xã Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
12 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
13 Tạm ngừng hoạt động của Hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Hợp tác xã Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã) Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
16 Đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xã Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
Hiển thị 16 kết quả
của 1