Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Cấp xã_Hộ tịch
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Cấp xã_Hộ tịch
2 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Cấp xã_Hộ tịch
3 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Cấp xã_Hộ tịch
4 Thủ tục đăng ký lại khai tử Cấp xã_Hộ tịch
5 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Cấp xã_Hộ tịch
6 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp xã_Hộ tịch
7 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Cấp xã_Hộ tịch
8 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Cấp xã_Hộ tịch
9 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Cấp xã_Hộ tịch
10 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Cấp xã_Hộ tịch
11 Thủ tục đăng ký giám hộ Cấp xã_Hộ tịch
12 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Cấp xã_Hộ tịch
13 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Cấp xã_Hộ tịch
14 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Cấp xã_Hộ tịch
15 Thủ tục đăng ký khai tử Cấp xã_Hộ tịch
16 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Cấp xã_Hộ tịch
17 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Cấp xã_Hộ tịch
18 Thủ tục đăng ký kết hôn Cấp xã_Hộ tịch
19 Thủ tục đăng ký khai sinh Cấp xã_Hộ tịch
Hiển thị 19 kết quả
của 1