Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
4 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Cấp huyện_Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
Hiển thị 5 kết quả
của 1