Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
3 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
4 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
5 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
Hiển thị 5 kết quả
của 1