Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo Giải quyết khiếu nại, tố cáo
2 Thủ tục giải quyết tố cáo Giải quyết khiếu nại, tố cáo
3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Giải quyết khiếu nại, tố cáo
4 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại, tố cáo
5 Thủ tục tiếp công dân Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hiển thị 5 kết quả
của 1