Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Cấp tỉnh_Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng Cấp tỉnh_Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
2 Thủ tục Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Cấp tỉnh_Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
3 Thủ tục thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) Cấp tỉnh_Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
4 Thủ tục thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Cấp tỉnh_Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
5 Thủ tục thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng Cấp tỉnh_Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
6 Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng 1 tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Cấp tỉnh_Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
7 Thủ tục thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Cấp tỉnh_Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
8 Thủ tục cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Cấp tỉnh_Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
9 Thủ tục gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Cấp tỉnh_Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
10 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Cấp tỉnh_Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
11 Thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Cấp tỉnh_Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
12 Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Cấp tỉnh_Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
13 Thủ tục cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Cấp tỉnh_Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
Hiển thị 13 kết quả
của 1