Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (cấp tỉnh)
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (cấp tỉnh)
2 Thủ tục Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (cấp tỉnh)
3 Thủ tục thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (cấp tỉnh)
4 Thủ tục thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (cấp tỉnh)
5 Thủ tục thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (cấp tỉnh)
6 Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng 1 tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (cấp tỉnh)
7 Thủ tục thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (cấp tỉnh)
8 Thủ tục cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (cấp tỉnh)
9 Thủ tục gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (cấp tỉnh)
10 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (cấp tỉnh)
11 Thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (cấp tỉnh)
12 Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (cấp tỉnh)
13 Thủ tục cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (cấp tỉnh)
Hiển thị 13 kết quả
của 1