Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Cấp tỉnh_Xuất bản, In và phát hành
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Cấp tỉnh_Xuất bản, In và phát hành
2 Thủ tục đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Cấp tỉnh_Xuất bản, In và phát hành
3 Thủ tục cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài Cấp tỉnh_Xuất bản, In và phát hành
4 Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Cấp tỉnh_Xuất bản, In và phát hành
5 Thủ tục đăng ký hoạt động cơ sở in Cấp tỉnh_Xuất bản, In và phát hành
6 Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in Cấp tỉnh_Xuất bản, In và phát hành
7 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in Cấp tỉnh_Xuất bản, In và phát hành
8 Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Cấp tỉnh_Xuất bản, In và phát hành
9 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Cấp tỉnh_Xuất bản, In và phát hành
10 Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Cấp tỉnh_Xuất bản, In và phát hành
11 Thủ tục cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Cấp tỉnh_Xuất bản, In và phát hành
12 Thủ tục cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Cấp tỉnh_Xuất bản, In và phát hành
13 Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Cấp tỉnh_Xuất bản, In và phát hành
14 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Cấp tỉnh_Xuất bản, In và phát hành
15 Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Cấp tỉnh_Xuất bản, In và phát hành
Hiển thị 15 kết quả
của 1