Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Xuất bản, In và phát hành (cấp tỉnh)
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất bản, In và phát hành (cấp tỉnh)
2 Thủ tục đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất bản, In và phát hành (cấp tỉnh)
3 Thủ tục cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài Xuất bản, In và phát hành (cấp tỉnh)
4 Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, In và phát hành (cấp tỉnh)
5 Thủ tục đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, In và phát hành (cấp tỉnh)
6 Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và phát hành (cấp tỉnh)
7 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và phát hành (cấp tỉnh)
8 Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản, In và phát hành (cấp tỉnh)
9 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản, In và phát hành (cấp tỉnh)
10 Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Xuất bản, In và phát hành (cấp tỉnh)
11 Thủ tục cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản, In và phát hành (cấp tỉnh)
12 Thủ tục cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và phát hành (cấp tỉnh)
13 Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và phát hành (cấp tỉnh)
14 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và phát hành (cấp tỉnh)
15 Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, In và phát hành (cấp tỉnh)
Hiển thị 15 kết quả
của 1