Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Cấp huyện_Nông nghiệp & phát triển nông thôn
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Phê duyện kế hoạch khuyến nông địa phương Cấp huyện_Nông nghiệp & phát triển nông thôn
2 Hỗ trợ dự án liên kết Cấp huyện_Nông nghiệp & phát triển nông thôn
3 Đưa vào kế hoạch xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới Cấp huyện_Nông nghiệp & phát triển nông thôn
4 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Cấp huyện_Nông nghiệp & phát triển nông thôn
5 Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Cấp huyện_Nông nghiệp & phát triển nông thôn
Hiển thị 5 kết quả
của 1