Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp Huyện
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
2 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
3 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
4 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
5 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
6 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
7 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại, tố cáo
8 Thủ tục giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Khiếu nại, tố cáo
10 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Khiếu nại, tố cáo
11 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Phát triển nông thôn
12 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Phát triển nông thôn
13 Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ Đấu Thầu
14 Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Đấu Thầu
15 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng Đấu Thầu
16 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đấu Thầu
17 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Đấu Thầu
18 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp Đấu Thầu
19 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá Đấu Thầu
20 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Đấu Thầu
Hiển thị 1 - 20 of 263 kết quả.
của 14