Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp Huyện
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Đăng ký Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
2 Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
3 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
4 Đăng ký khi Hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
5 Đăng ký khi Hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
6 Đăng ký khi Hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
7 Đăng ký khi Hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi bị mất) Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã (khi bị mất) Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
12 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (Đối với trường hợp Hợp tác xã giải thể tự nguyện) Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
13 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
14 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
15 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
16 Tạm ngừng hoạt động của Hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
17 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
18 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã) Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
19 Đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
20 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
Hiển thị 1 - 20 of 275 kết quả.
của 14