Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp Xã/Thị trấn
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực (cấp xã)
2 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực (cấp xã)
3 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực (cấp xã)
4 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực (cấp xã)
5 Chứng thực di chúc Chứng thực (cấp xã)
6 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Chứng thực (cấp xã)
7 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực (cấp xã)
8 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu_Cấp xã Bồi thường nhà nước (cấp xã)
9 Thủ tục chi trả tiền bồi thường_Cấp xã Bồi thường nhà nước (cấp xã)
10 Thủ tục trả lại tài sản_Cấp xã Bồi thường nhà nước (cấp xã)
11 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường_Cấp xã Bồi thường nhà nước (cấp xã)
12 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường_Cấp xã Bồi thường nhà nước (cấp xã)
13 Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất Môi trường (cấp Xã)
14 Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai (cấp Xã)
15 Giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai (cấp Xã)
16 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai (cấp Xã)
17 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa 2 hộ gia đình, cá nhân Đất đai (cấp Xã)
18 Cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai (cấp Xã)
19 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại xã, thị trấn Đất đai (cấp Xã)
20 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại xã, thị trấn Đất đai (cấp Xã)
Hiển thị 1 - 20 of 55 kết quả.
của 3