Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp Xã/Thị trấn
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường (cấp Xã)
2 Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai (cấp Xã)
3 Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục đào tạo (cấp xã)
4 Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Giáo dục đào tạo (cấp xã)
5 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục đào tạo (cấp xã)
6 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục đào tạo (cấp xã)
7 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc (cấp xã)
8 Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật (cấp xã)
9 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết Môi trường (cấp Xã)
10 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Môi trường (cấp Xã)
11 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Hòa giải ở cơ sở (cấp xã)
12 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Hòa giải ở cơ sở (cấp xã)
13 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Hòa giải ở cơ sở (cấp xã)
14 Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã) Hòa giải ở cơ sở (cấp xã)
15 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) Phổ biến, giáo dục pháp luật (cấp xã)
16 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) Phổ biến, giáo dục pháp luật (cấp xã)
17 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế Nuôi con nuôi (cấp xã)
18 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi (cấp xã)
19 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi (cấp xã)
20 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Thư viện (cấp xã)
Hiển thị 1 - 20 of 61 kết quả.
của 4