Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp Xã/Thị trấn
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Cấp xã_Phổ biến, giáo dục pháp luật
2 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Cấp xã_Phổ biến, giáo dục pháp luật
3 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Cấp xã_Phổ biến, giáo dục pháp luật
4 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Cấp xã_Phòng, chống tệ nạn xã hội
5 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Cấp xã_Phòng, chống tệ nạn xã hội
6 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Cấp xã_Phí, lệ phí
7 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Cấp xã_Văn hóa cơ sở
8 Thông báo thành lập tổ hợp tác Cấp xã_Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
9 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Cấp xã_Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
10 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Cấp xã_Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
11 Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Cấp xã_Trẻ em
12 Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Cấp xã_Trẻ em
13 Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Cấp xã_Trẻ em
14 Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Cấp xã_Trẻ em
15 Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Cấp xã_Trẻ em
16 Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Cấp xã_Trẻ em
17 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Cấp xã_Phòng chống thiên tai
18 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Cấp xã_Phòng chống thiên tai
19 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Cấp xã_Phòng chống thiên tai
20 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Cấp xã_Bảo hiểm
Hiển thị 1 - 20 of 131 kết quả.
của 7