Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp Xã/Thị trấn
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thông báo thành lập tổ hợp tác Cấp xã_Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
2 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Cấp xã_Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
3 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Cấp xã_Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
4 Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Cấp xã_Trẻ em
5 Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Cấp xã_Trẻ em
6 Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Cấp xã_Trẻ em
7 Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Cấp xã_Trẻ em
8 Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Cấp xã_Trẻ em
9 Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Cấp xã_Trẻ em
10 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Cấp xã_Phòng chống thiên tai
11 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Cấp xã_Phòng chống thiên tai
12 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Cấp xã_Phòng chống thiên tai
13 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Cấp xã_Bảo hiểm
14 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Cấp xã_Dân số
15 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Cấp xã_Nông nghiệp & phát triển nông thôn
16 Thông báo tổ chức lễ hội Cấp xã_Lễ hội
17 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Cấp xã_Thủy lợi
18 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Cấp xã_Thủy lợi
19 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Cấp xã_Thủy lợi
20 Thủ tục thực hiện việc giải trình Cấp xã_Phòng chống tham nhũng
Hiển thị 1 - 20 of 135 kết quả.
của 7