Tin tổng hợp

Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện triển khai kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2020.

Ngày 8/2, UBND huyện Xuyên Mộc vừa ban hành công văn số 01 về việc triển khai kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2020.


ảnh: Linh mục Trần Vũ Hoàng Chương, giáo xứ Hòa Tân tham gia hiến máu.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, năm 2019, Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện đã tổ chức được 4 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút gần 3000 tình nguyện viên tham gia, đã thu được 2.378 đơn vị, đạt 112%, vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2019.

Để tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2020 đạt chỉ tiêu giao là 2.450 đơn vị máu. Để phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020 tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. BCĐ hiến máu tình nguyện huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách, công tác phối hợp, chuẩn bị các điều kiện, cân bằng chỉ tiêu hiến máu phù hợp với đặc thù từng cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn…yêu cầu: Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện, từ đó, khích lệ người dân tiếp tục tham gia hiến máu và vận động cộng đồng cùng tham gia…tổ chức lồng ghép tọa đàm, tuyên truyền lưu động ngày 7/4 "Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện"; tổ chức các chiến dịch lớn trong năm 2020 như "Chủ nhật đỏ", "Lễ hội Xuân hồng", "Hành trình đỏ"; xây dựng và triển khai kế hoạch công tác hiến máu nhân đạo tại địa phương, cơ quan, đơn vị…

Thanh Hồng-Đài TT huyện Xuyên Mộc.