Tin tổng hợp

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra tại huyện Xuyên Mộc
Ngày 27/4, Đoàn cán bộ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh BRVT đã kiểm tra công tác chuẩn bị về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Xuyên Mộc.


ảnh: lãnh đạo Phòng nông nghiệp và nông thôn huyện Xuyên Mộc báo cá tại hội nghị

Xác định vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ngay từ đầu năm 2017, huyện Xuyên Mộc đã kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với 44 thành viên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Ban chỉ huy đã xây dựng kế hoạch và phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão và thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; Đồng thời, tổ chức được 3 lớp tập huấn tuyên truyền các kiến thức về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho 03 xã Hòa Hiệp, Bông Trang và Bình Châu với trên 300 người dân tham dự và xây dựng kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2017…


ảnh: quang cảnh buổi làm việc

Kết thúc kiểm tra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị PCTT, TKCN năm 2017của huyện Xuyên Mộc, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai kịp thời, các phương án được xây dựng hiệu quả, thiết thực. Đề nghị huyện Xuyên Mộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTT, TKCN để người dân hiểu, thực hiện;…

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.