Tin tổng hợp

Bế mạc kỳ họp thứ 8 hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc, khóa X, nhiệm kỳ 2016- 2021

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, chiều 28/12 kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Xuyên Mộc, khóa X, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp.


ảnh: các đại biểu biểu quyết thông qua các N
ghị Quyết của HĐND huyện và UBND huyện


ảnh: các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm 21 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu hoặc phê chuẩn

Tại phiên bế mạc Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã thống nhất biểu quyết thông qua các Nghị Quyết của HĐND huyện và UBND huyện, gồm: Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019; Nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; Nghị quyết về việc điều chỉnh nội dung chi nguồn vốn sổ xố kiến thiết năm 2018; Nghị Quyết phân bổ ngân sách năm 2019; Nghị Quyết bổ sung dự toán năm 2018 bằng nguồn kết dư ngân sách huyện; Nghị Quyết phê duyệt kế hoạch vốn đối với nguồn sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư năm 2019; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016- 2020 bằng nguồn vốn ngân sách huyện; Nghị Quyết phát triển nông- lâm nghiệp đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc; Nghị Quyết bổ sung các dự án cần điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn sử dụng đất đến năm 2020 huyện.  Kỳ họp đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 21 người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Biểu quyết của đại biểu HĐND huyện thông qua Nghị Quyết về miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016- 2021; Nghị quyết thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện và miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc, khóa X, nhiệm kỳ 2016- 2020 đối với ông Huỳnh Bách Chiến để nhận nhiệm vụ phó ban Tuyên Giáo Tỉnh Uỷ.


ảnh: ông Nguyễn Hữu Lộc (đứng bên trái) và ông Nguyễn Văn Hải- PCT HĐND huyện (đứng bên phải)
tặng hoa và quà chúc mừng ông Huỳnh Bách Chiến miễn nhiệm chức danh chủ tịch
HĐND huyện Xuyên Mộc,khóa X, nhiệm kỳ 2016- 2020 để nhận nhiệm vụ mới

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.