Tin tổng hợp

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 100 đối tượng kết nạp đảng

Ngày 1/4,  Ban tuyên giáo Huyện Uỷ Xuyên Mộc phối hợp với Ban tổ chức Huyện Uỷ tổ chức Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho gần 100 đối tượng kết nạp Đảng. Dự khai mạc Lớp bồi dưỡng có lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện Uỷ.


ảnh: quang cảnh lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 5 ngày, ngày 1 đến hết ngày 5/4, các quần chúng ưu tú của các cơ quan, đơn vị huyện và các xã, thị trấn sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; lịch sử đảng bộ địa phương.


ảnh: bà Nguyễn Thị Thị Bình Minh- Trưởng Ban tuyên giáo
Huyện Uỷ Xuyên Mộc phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Lớp Bồi dưỡng nhằm trang bị những lý luận cơ bản về xây dựng Đảng, trên cơ sở đó, bản thân mỗi quần chúng ưu tú sẽ nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


ảnh: các học viên lớp bồi dưỡng

Kết thúc khóa học, các quần chúng ưu tú viết bài thu hoạch về lý luận và vận dụng vào thực tiễn đơn vị công tác, học tập; các quần chúng ưu tú đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.