Tin tổng hợp

Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 200 cán bộ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Xuyên Mộc

Ngày 27/4, Ban tuyên giáo Huyện Ủy Xuyên Mộc phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 200 cán bộ đoàn viên, hội viên là bí thư và phó bí thư Đoàn xã, thị trấn; Bí thư chi đoàn các khu phố, ấp; Đoàn khối hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang; Đoàn trường THPT trên địa bàn huyện; Chủ tịch, phó chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên xã, thị trấn; Chi hội trưởng khu phố, ấp. Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Huyện Ủy Xuyên Mộc; lãnh đạo Tỉnh Đoàn BRVT


ảnh: quang cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 27 đến ngày 29/4, các học viên được triển khai phổ biến các chuyên đề năm 2021 của cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên; triển khai luật thanh niên sửa đổi và bổ sung năm 2021; tuyên truyền thông tin và định hướng tư tưởng cho đoàn viên, hội viên trong giai đoạn hội nhập quốc tế; hướng dẫn kỹ năng về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, củng cố các chi hội ở khu phố, thôn ấp; công tác khởi nghiệp cho thanh niên; triển khai Nghị Quyết đại hội Đảng các cấp; chuyển đổi số Quốc Gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới.


ảnh:ông  Nguyễn Văn Tuân- Phó bí thư Tỉnh Đoàn báo cáo viên lớp bồi dưỡng


ảnh: các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức nghiệp vụ cơ bản về  kỹ năng dành cho các bộ đoàn, hội đến từng chi đoàn, chi hội và thanh niên trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hơn nữa về công tác tuyên truyền về Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021.

Nguyễn Thắng-TTVH huyện Xuyên Mộc