Tin tổng hợp

BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN

Sáng ngày 17/9, Ban Tuyên giáo huyện ủy Xuyên Mộc vừa phối hợp với Hội nông dân huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội nông dân trong toàn huyện.


ảnh: toàn cảnh hội nghị.

Tại lớp Tập huấn trên 120  học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, Chi hội trưởng nông dân 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã được báo cáo viên triển khai 1 số nội dung mới về nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân; các công đoạn ủy thác giữa ngân hàng CSXH và Hội ND huyện; các chính sách về BHXH, BHYT tự nguyện; Tại lớp tập huấn, các học viên còn được thông tin kết quả và nghị quyết ĐH huyện Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.


ảnh: 120
học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ,
Chi hội trưởng nông dân 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện tham dự tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và khả năng vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác Hội Nông dân ở cơ sở, nhất là cán bộ Chi hội. Từ đó tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh.

Thanh Hồng-TTVH huyện Xuyên Mộc