Tin tổng hợp

Các xã, thị trấn huyện Xuyên Mộc hoàn thành công tác xét duyệt nghĩa vụ quân sự và thực hiện tham gia CAND năm 2020

Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về công tác quân sự quốc phòng năm 2020. Từ ngày 13/8 đến 26/8/2019, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các xã, thị trấn đã hoàn thành công tác xét duyệt nghĩa vụ quân sự và thực hiện tham gia CAND năm 2020.


ảnh: quang cảnh hội xét duyệt nghĩa vụ quân sự và thực hiện tham gia CAND năm 2020 xã Phước Tân

Năm 2020 Hội đồng NVQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao dự kiến chỉ tiêu cho huyện Xuyên Mộc tuyển chọn công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ CAND là 266 công dân trong đó: giao cho Bộ Quốc phòng 235 công dân; có 2% là đảng viên nhập ngũ được kết nạp trước 06 tháng; giao cho Bộ Công an 31 công dân. Đến nay, công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, xét duyệt ở cấp xã, thị trấn đã được Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã triển khai tổ chức thực hiện đúng luật NVQS, bảo đảm chặt chẽ, chính xác. Tổng số thanh niên đủ 17 tuổi trong năm đã tổ chức đăng ký được 1.058 công dân, đạt 100%; Phúc tra đăng ký bổ sung độ tuổi 18 - 25 và độ tuổi 26 – 27 có trình độ Cao đẳng, đại học 5.634 TN đã phúc tra đăng ký đạt 100%; xét duyệt NVQS cấp xã, thị trấn 5.634 nam thanh niên, trong đó: tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ là 3.429 thanh niên, đủ điều kiện điều động sơ tuyển sức khỏe 2029 thanh niên, miễn gọi nhập ngũ 04 thanh niên, không tuyển chọn và chưa tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội 172  thanh niên.


ảnh: Ban đại diện ấp Bà Rịa xã Phước Tân báo cáo tình hình thanh niên
trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2020 trên địa bàn

Trong thời gian tới, Cơ quan thường trực Hội đồng NVQS huyện Xuyên Mộc sẽ tham mưu cho UBND huyện ra quyết định Miễn, Hoãn, Đủ điều kiện điều động sơ tuyển sức khỏe theo mẫu 04 loại danh sách, đúng Luật, Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn của cấp trên để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo. Từ ngày 07/10/2019 đến 23/10/2019 Tổ khám sơ tuyển sức khỏe NVQS các xã, thị trấn sẽ tổ chức sơ tuyển sức khỏe. Từ ngày 05/11/2019 đến 29/11/2019 Hội đồng khám sức khỏe NVQS huyện sẽ tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc