Tin tổng hợp

Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tổng kết mô hình “cùng nông dân bảo vệ môi trường” năm 2018- 2019 trên cây hồ tiêu tại xã Hòa Hiệp

Ngày 3/12, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh BRVT đã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình "cùng nông dân bảo vệ môi trường" năm 2018- 2019.


ảnh: quang cảnh hội nghị

Thực hiện mô hình "cùng nông dân bảo vệ môi trường" năm 2018- 2019,  Chi cục đã phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng cùng với nông dân đã xây đựng được một mô hình điểm "Cùng nông dân bảo vệ môi trường" trên cây hồ tiêu tại xã Hòa Hiệp với diện tích 500 hecta với hơn 500 hộ nông dân tham gia mô hình; tập huấn được 50 lớp với 1.762 lượt nông dân tham dự hướng dẫn người dân biết về tác hại của rác thải nông nghiệp, mối nguy hại của chúng đối với môi trường sinh thái; các biện pháp bảo vệ môi; phương pháp thu gom rác thải các giai đoạn trước, trong và sau mỗi vụ; Giới thiệu về công nghệ sinh thái và hướng dẫn kỹ thuật trồng hoa xung quanh vườn tiêu; Lắp đặt 5 bể chứa rác thải thuốc BVTV tập trung; thu gom và xử lý hơn 2 tấn bao, chai, gói thuốc bảo vệ thực vật.


ảnh: hoạt động thu gom rác thải tại mô hình điểm "Cùng nông dân bảo vệ môi trường"
trên cây hồ tiêu tại xã Hòa Hiệp


ảnh: hoạt động thu gom rác thải bảo vệ môi trường tại xã Tân Lâm

Dịp này, đã có nhiều tập thể, cá nhân được Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh BRVT khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình "cùng nông dân bảo vệ môi trường" năm 2018- 2019.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc